Pavel Chumakou

Якуб Колас

İГРЫШЧА

        І

У карчомцы грук вялікі,

Гоман шумны, малады…

Ну й музыкі-ж, дык музыкі!

Скуль прыйшлі яны сюды?

Як засыплюць, як заграюць,

Мо-б і хворы ня ўтрываў!

А скрыпач ды як уярыць—

Проста чорт ім кіраваў!

Як шалёны, смык лятае,

Скрыпка-ж голасна зьвініць,

Ну дзівота: як жывая,

От, здаецца, гаманіць:

„Тупай, тупай, весяліся,

Прапіў грошы, ня журыся.

Няма грошай, што парадзіць,

Калі нам нідзе ня вадзіць!“

А другая скрыпка тонка

Як заграе, як утне

Дробна-дробненька ды звонка,

Ну, аж скуру шаргане:

„Ці-лі-лі, ці-лі-лі!

Усе веселы былі,

Выпівалі і скакалі,

Ракам ганачку шукалі.

Не валяйся, брат, пад плотам

З адным лапцем, з другім ботам!

Эй, Сымон, Сымон, Сымон!

Не валіся на загон!“

İ басэтля бяз упынку

Ўсё раве і ўсё раве,

Пеклам робіць вечарынку,

Аддаецца ў галаве:

„İ ня далей, як у дзень,

Ты маўчала, як той пень,

А цяпер ты—дубам дуб.

Тупу-тупу! тупу-туп!

Гух, як басам зараву,

Дык аж струны перарву.

Ты паслухай, Апанас,

Што за голас, што за бас!“

Рэпіць дудка, не даецца,

Адатне ды зноў пачне.

Як зальлецца, як зальлецца,

Проста сэрца страсяне:

„Не дарую,

Не дарую,

Бо нашто ты

Браў старую?

İ старую

İ рудую…

Засярдую,

Засярдую!“

Хлопцы ног не шкадавалі.

„Гэй, Паўлюк! вярні-валі!“

İ кружыліся, ляталі,

Нібы тыя матылі.

А дзяўчата—макаў цьвецік,

Шчокі ружамі цьвітуць.

Аддасі ты ўсё на сьвеце,

Як чарамі аплятуць.

А як пойдуць яны ў скокі—

Кроў гарыць, ну, любата!

İ хоць сам скакаць ня дока,

Але дол таўчэ пята.

Кончаць танцы, адпачынуць,

Пот музыкі абатруць.

Хлопцы-ж проста ў сьнезе стынуць,

Потым зноў у скокі пруць.

        ІІ

У карчму зімовым часам

Валам ціснуўся народ,

Забаўляўся самапасам

Дні і ночы напралёт.

Моладзь ладзіла ігрышча,

Людзі сталыя—банкет,

А другі няшчасны шкет

Проста так сабе пасьвішча.

Ды затое-ж якіх толькі

Не нагледзішся тут штук!

Тут і вальсы, тут і полькі,

Гоман, жарты, сьмех і гук,

Асабліва ў часе скокаў,

Ну, як, прыкладам, цяпер,

Калі ўвесь натоўп галёкаў

На свой лад, на свой манер.

Ды, сказаць, было і трудна

Лад, спакой тут захаваць:

Як пачнуць музыкі граць,

Загізуе і марудны!

Ды ня дзіва, што старога

Падбіваў чорт Базыля.

— А паслухай ты, нябога:

Жарнеш, га? мы „каваля?“—

İ пад бок штурхець Кандрата!

— А што думаў ты? давай!..—

İ Кандрат устаў заўзята.

— Гэй, музыкі, залівай!

На хвілінку ўсё замерла

Ад басэтлі да дуды:

Што скакаць ім так прыперла

У старэчыя гады?

— Грайце, хлопцы!—Базыль крыкнуў.

— Каваля!—гукнуў Кандрат

Ды адразу як падбрыкнуў,

Расьсьмяшыў усіх дзяўчат.

Стаў Кандрат з Базылём

Пасярод карчомкі.

Валасамі-гальлём,

Нібы тым памялом,

Страсянулі ёмка.

То адзін, то другі

Плячуком ускіне.

Рукі іх—лук тугі,

Постаці іх ногі

У належным чыне.

Тупнуў першы Базыль

Ды падаўся ўправа,

Заламаў на бок брыль

İ мільгнуў, як матыль,

Спрытна і рухава.

İ Кандрат яму ў лад

Зачынае хвацка,

Аж халат, рад ня рад,

İдзе ўперад, назад,

Як і шапка-пляцка.

İ пашлі гаварыць

Ногі, як віхура.

Скуль у іх тая прыць!

Ну, здаецца, гарыць

На іх сама скура!

Ну, і шум быў тут, шум,—

Не давядзі божа!

Пляскаў сват, пляскаў кум.

Падняў шурум бурум

З радасьці Амброжы:

Узабраўся на стол,

Лапцямі тупоча,

Крышыць, ломіць, бы вол,

Полы горне ў прыпол—

Танцаваць сам хоча!

Людзі сталых гадоў

Проста лезьлі з скуры

İ на сотні ладоў

Выхвалялі дзядоў,

Здольнасьць іх натуры.

А яны, скакуны,

Поўныя запалу,

Як блазны-буяны,

Рэпяць—пот льле буйны,

Здабываюць хвалу.

То назад, то ўпярод…

Скончаць—пачынаюць…

Б’юць далонямі ў бот,

Ды ў адзін той заход

Яшчэ й выцінаюць:

„Ой, ты, куме, мой кумок!

Бадай табе трасца ў бок!

А бадай ты не даждаў:

Дзе ты ўночы прападаў?

Ці ня быў ты у Цацэлі

Або ў Тэклі ці ў Марцэлі,

Або можа у Югалі?

Дзе чарты цябе ганялі?

— Ой, кума! нашто той глум,—

Джургануў чупрыну кум,—

Такіх краль нідзе няма,

Як ты, мілая кума.

Да цябе я бег, сьпяшаўся,

Ды мой лапаць разьвязаўся.

Не зьвязаў-бы я абору,

Ды мне бог паслаў Тадору.

Ой, Тадора! ой, кума!

Задушыла-б вас чума!

Ці-ж ня глум над нашым братам—

Узвадзіць паклёп дарма?“

— Малайцы, Базыль з Кандратам!—

Загрымела ўся карчма

        ІІІ

Але ў самы разгар скокаў

Шусь у карчму з кіем поп!

Ня спускаў ён „стада“ з вока,

Настаўляў яго на троп.

А за ім сінкліт царкоўны:

Дзяк і стараста, званар…

Строгі бацька быў духоўны,

Ня любіў чартоўскіх чар!

Асабліва ў дні сьвятыя,

Калі забаўкі пустыя

İ рознае дрэнства

Не даюць папу даходу

İ становяць перашкоду

Ў справе набажэнства.

У карчомцы людна, густа,

А ў той божай цэркве пуста—

Поп ды дзяк той, дылда.

İ твайго там „алілуя“

Ніхто нават не пачуе,—

Ці-ж папу ня крыўда?

Поп прышоў сюды, каб словам

Чортаў сьверб ахаладзіць

İ ўдзябці дурным галовам,

Як на сьвеце трэба жыць.

Ён ня раз ужо з амбону

Бічаваў парафіян,

Непаслушных хрысьціян.

Даставалася Лявону

İ Пятрусю і Сымону

За чартоўскі чмут, туман,

Бо яны ўсе—конаводы,

Звадыяшы,

İ ня зварыш з імі кашы

З-за іх гэтай новай моды.

Адшчапенцы, недаверкі

İ расколы!

İх заўсюды у царкве гола,

Грош ня кінуць у талерку!

Не паставяць богу сьвечкі,

А на скокі,

На ігрышча яны докі,

Шалудзівыя авечкі!

Эх, Лявон, Лявон, Лявон!

Падбухторшчык першы ён.

А Лявон быў шыт ня лыкам,

Не спалохаўся папа:

Падышоў, маргнуў музыкам—

— А ну, хлопцы! гопа-па!

Барабан забіў трывогу,

Бубен дробна забрашчаў

İм басэтля на падмогу.

Смык заядла запішчаў

Ды як грымнулі, загралі—

Скура шорхнула ва ўсіх,

İ старыя ня ўтрывалі,

Як-бы чорт задрэнчыў іх:

Сівы Тодар на заслоні

Стаў плячыма вырабляць,

Янка пляскае ў далоні,

Ногі-ж просяцца гуляць.

Поп, вайшоўшы з-за парога,

Адчыніў быў грозна рот,

Дый застыў ён так, нябога

İ папаў у пераплёт.

А музыкі не змаўкаюць,

Задаюць ды задаюць,

Аж чарты цябе бяруць

İ на скокі падбіваюць.

А Лявон адно гукае:

— Выцінай, бубні, раві!

— Ойча!—дзяк папа штаўхае:—

Не ўстаю—благаславі!—

Поп стаіць, што раз дабрэе,

Шапка споўзвае са лба,

İ рука сама дурэе

Каля правага клуба.

У куток ён кій стаўляе,

Барадою сьцеляпнуў

Ды хламіду распраўляе,

Потым голаву прыгнуў

Ды як рынецца з разгону

Біць абцасам аб абцас.

İ ігрышча ён з амбону

Годзі лаяць на той раз.

         1912 г.